Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nào về bạn?
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi và thông qua việc bạn sử dụng các trang web. Thông tin này có thể bao gồm:

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn tạo tài khoản với chúng tôi, sẽ bao gồm tên, địa chỉ email, mã bưu điện và mật khẩu của bạn;
Thông tin bạn cung cấp khi sử dụng các trang web, ví dụ như số điện thoại, tìm kiếm, địa chỉ IP, đánh giá và nhận xét của bạn;
Thông tin bạn cung cấp khi bạn đang muốn bán ô tô của mình thông qua trang web của chúng tôi, ví dụ chi tiết về chiếc ô tô muốn bán và cách liên hệ với bạn;


Bất kỳ thư từ nào bạn có với các đại lý / nhà sản xuất / đối tác thông qua các trang web của chúng tôi;
Hồ sơ về các tương tác của bạn với carlist (ví dụ: nếu bạn liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi). Chúng tôi duy trì bản ghi và ghi âm các cuộc điện thoại nhất định đến và đi từ carlist / đại lý / nhà sản xuất / đối tác được thực hiện liên quan đến dịch vụ carlist cho các mục đích đào tạo và kiểm soát chất lượng;
Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn tham gia một cuộc thi hoặc tham gia một cuộc khảo sát; và
Nơi bạn đề xuất bán ô tô của mình cho một số đại lý nhất định: lịch sử dịch vụ ô tô, V5, bản sao giấy phép lái xe, ID, địa chỉ và chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn; và
Thông tin được thu thập tự động, sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác (ví dụ: trang nào bạn đã xem và liệu bạn có nhấp vào liên kết trong một trong các bản cập nhật qua email của chúng tôi hay không). Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về thiết bị bạn sử dụng để truy cập các trang web của chúng tôi, địa chỉ IP của bạn (có thể cho phép chúng tôi xem vị trí địa lý của bạn), loại và phiên bản trình duyệt hoặc hệ điều hành của bạn.
Chúng tôi cũng có thể nhận được xác nhận từ các đại lý / nhà sản xuất / nhà môi giới của chúng tôi (“Đối tác”) nếu bạn mua xe từ họ có liên hệ qua trang web của chúng tôi, cho mục đích kế toán của chúng tôi và để quản lý tài khoản Đối tác với chúng tôi.

Công ty đại lý ô tô, nhà sản xuất, nhà môi giới và ứng viên xin việc
Tuyên bố về quyền riêng tư này chủ yếu nhằm vào người dùng các trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn làm việc cho đại lý ô tô, nhà môi giới hoặc nhà sản xuất mà chúng tôi hợp tác hoặc đang nộp đơn xin việc với carlist, vui lòng đọc phần bên dưới.

Công ty đại lý ô tô, nhà sản xuất và nhà môi giới
Nếu bạn làm việc cho đại lý ô tô, tập đoàn mua ô tô, nhà sản xuất hoặc nhà môi giới mà chúng tôi hợp tác, chúng tôi sẽ thu thập các chi tiết liên hệ kinh doanh của bạn như tên, địa chỉ email, chức danh và số điện thoại cũng như các thông tin khác có liên quan đến mối quan hệ nghề nghiệp của chúng tôi với bạn, bao gồm một bức ảnh để hiển thị trên các trang web. Chúng tôi cũng sẽ lưu giữ hồ sơ liên lạc của bạn với chúng tôi và với người dùng qua các trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn trực tiếp từ bạn, từ người sử dụng lao động của bạn, từ người dùng các trang web của chúng tôi hoặc từ các nguồn có sẵn công khai (ví dụ: trang web của bạn).

Chúng tôi có thể theo dõi, ghi lại, lưu trữ và sử dụng bất kỳ điện thoại, email hoặc thông tin liên lạc nào khác với bạn để kiểm tra bất kỳ hướng dẫn nào được cung cấp cho chúng tôi, cho mục đích đào tạo và cho mục đích kiểm soát chất lượng.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích phát triển và duy trì quan hệ đối tác của chúng tôi với bạn. Nếu bạn muốn cập nhật hoặc xóa hồ sơ đại lý, nhà sản xuất hoặc nhà môi giới của mình trên các trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi duy trì hồ sơ và ghi âm các cuộc điện thoại đến và đi từ bạn cho các mục đích đào tạo và kiểm soát chất lượng.

Chúng tôi sẽ chia sẻ địa chỉ email và số điện thoại của bạn với khách hàng để tạo điều kiện thuận lợi cho bạn trong việc mua bán xe.

Ứng cử viên xin việc
Nếu bạn nộp đơn xin việc với carlist, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình ứng tuyển để đánh giá mức độ phù hợp của bạn đối với vị trí bạn đã ứng tuyển và các vai trò khác trong tương lai, đồng thời theo dõi sự đa dạng và cơ hội bình đẳng trong quá trình tuyển dụng của chúng tôi. Xin lưu ý rằng là một phần của quá trình đăng ký, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn từ các bên thứ ba, ví dụ: nhà tuyển dụng, trọng tài hoặc từ các nguồn có sẵn công khai (ví dụ: LinkedIn). Vui lòng truy cập các trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin về nghề nghiệp tại carlist, hoặc liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết bên dưới.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân này để làm gì?
Tùy thuộc vào cách bạn sử dụng các trang web của chúng tôi, tương tác của bạn với chúng tôi và các quyền bạn cấp cho chúng tôi, các mục đích mà chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn bao gồm:

Để thực hiện các yêu cầu được gửi qua các trang web và duy trì tài khoản trực tuyến của bạn;
Để liên hệ với bạn về việc bạn sử dụng các trang web và gửi cho bạn các đề nghị mua xe;
Để giới thiệu chiếc xe của bạn cho người mua tiềm năng và cho phép người mua tiềm năng đưa ra đề nghị cho bạn;
Khi bạn liên hệ với một đại lý thông qua các trang web của chúng tôi, carlist (hoặc nhà cung cấp dịch vụ của nó) có thể gọi điện cho bạn để xác nhận xem bạn có mua ô tô từ đại lý đó hay không. Cuộc gọi điện thoại này có thể được ghi lại cho các mục đích đào tạo và kiểm tra chất lượng;
Để hỗ trợ bạn và người mua ô tô của bạn hoàn thành quy trình bán hàng
Để quản lý và trả lời bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào đối với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi;
Để cá nhân hóa các trang web cho bạn và hiển thị cho bạn nội dung mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ quan tâm nhất, dựa trên thông tin tài khoản và lịch sử của bạn trên các trang web;
Để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi đối với các Đối tác mà chúng tôi hợp tác;
Để cải thiện và duy trì các trang web cũng như giám sát việc sử dụng nó;
Đối với nghiên cứu thị trường, ví dụ: chúng tôi có thể liên hệ với bạn để có phản hồi về trải nghiệm của bạn trên các trang web của chúng tôi;
Để gửi cho bạn các thông điệp tiếp thị và hiển thị cho bạn quảng cáo được nhắm mục tiêu, khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn hoặc được phép làm như vậy;
Vì mục đích bảo mật, để điều tra gian lận và khi cần thiết để bảo vệ chính chúng ta và các bên thứ ba;
Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi; và
Để chia sẻ dữ liệu chúng tôi thu thập về bạn với các thương hiệu và nhà bán lẻ (xem Tiếp thị & Quảng cáo bên dưới), nơi chúng tôi có sự đồng ý của bạn hoặc có lợi ích hợp pháp để làm như vậy.

 

Cơ sở của chúng tôi để xử lý theo luật bảo vệ dữ liệu của Việt Nam
Nói chung, chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân được thu thập qua các trang web của chúng tôi, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp; ví dụ: khi bạn đăng ký nhận email từ chúng tôi, chào bán ô tô của bạn, duyệt tìm ô tô hoặc trao đổi với các đại lý qua các trang web của chúng tôi. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào, chẳng hạn như bằng cách hủy đăng ký dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn khi làm như vậy là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, để duy trì các trang web của chúng tôi và tiến hành công việc kinh doanh của chúng tôi. Ví dụ:

Chúng tôi tiến hành phân tích cơ sở người dùng của chúng tôi và các tìm kiếm được thực hiện qua các trang web của chúng tôi;
Chúng tôi (hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi) có thể liên hệ với bạn sau khi bạn đã sử dụng các trang web của chúng tôi để hỏi xem bạn đã mua hay bán một chiếc xe hơi (để chúng tôi có thể thu hoa hồng từ các đại lý có liên quan và cho mục đích nghiên cứu nội bộ của chúng tôi); và
Khi bạn hoặc Đối tác xác nhận rằng bạn đã tìm thấy hoặc bán được một chiếc xe hơi qua các trang web, chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi đối với các đối tác mà chúng tôi làm việc cùng và thu bất kỳ khoản hoa hồng nào đến hạn.
Nơi bạn làm việc cho Đối tác để theo dõi và ghi lại các thông tin liên lạc của chúng tôi và khách hàng với bạn cho các mục đích nêu trong đoạn trên.

 

Quảng cáo tiếp thị
Chúng tôi thích giao tiếp với người dùng của mình và vì vậy, tùy thuộc vào sở thích tiếp thị của bạn, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi thông tin tiếp thị cho bạn, bao gồm qua email, SMS hoặc bưu điện. Một số thông báo này có thể được điều chỉnh cho phù hợp với bạn, dựa trên việc bạn sử dụng các trang web của chúng tôi trước đây.

Nếu bạn không muốn nhận liên lạc từ chúng tôi nữa (hoặc muốn chọn tham gia lại!), Bạn có thể thay đổi tùy chọn của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ [email protected], nhấp vào liên kết 'hủy đăng ký' trong bất kỳ email nào, hoặc truy cập 'Cài đặt' trong tài khoản của bạn. Nếu bạn hủy đăng ký, xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ vẫn liên hệ với bạn về các tin nhắn giao dịch theo thời gian, bao gồm cả việc gửi cho bạn các ưu đãi từ các đại lý để đáp ứng yêu cầu của bạn trên các trang web.

Bạn có thể thấy quảng cáo trên các trang web của chúng tôi và cũng có thể thấy quảng cáo cho các trang web của chúng tôi trên các trang web của bên thứ ba, bao gồm cả trên phương tiện truyền thông xã hội. Những quảng cáo này có thể được điều chỉnh cho phù hợp với bạn bằng cách sử dụng cookie (theo dõi hoạt động web của bạn, vì vậy cho phép chúng tôi phân phát quảng cáo cho những người dùng đã truy cập trang web của chúng tôi) và / hoặc các công nghệ tương tự hoặc sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua tài khoản trực tuyến của bạn. Nơi bạn nhìn thấy quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba, các trang web của chúng tôi hoặc phương tiện truyền thông xã hội, điều này có thể là do chúng tôi đã thu hút bên thứ ba hoặc mạng xã hội để hiển thị quảng cáo cho người dùng của chúng tôi hoặc những người khác phù hợp với hồ sơ nhân khẩu học của người dùng của chúng tôi. Trong một số trường hợp, điều này có thể liên quan đến việc chia sẻ địa chỉ email, mã bưu điện hoặc các số nhận dạng duy nhất của bạn (chẳng hạn như ID cookie) với bên thứ ba (chẳng hạn như Google) hoặc mạng xã hội (bao gồm Facebook) để họ có thể xác định bạn là một trong những người dùng của chúng tôi và phục vụ bạn với một quảng cáo. Nếu bạn không còn muốn xem các quảng cáo được điều chỉnh, bạn có thể thay đổi cài đặt cookie của mình trên trang web và ứng dụng của chúng tôi - vui lòng xem trung tâm quản lý cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin về cookie mà chúng tôi sử dụng và cách sửa đổi cài đặt của bạn.

Khi bạn sử dụng các trang web của chúng tôi, đôi khi chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về điều này thông qua một số nhận dạng duy nhất liên quan đến bạn hoặc chia sẻ địa chỉ email đã băm và / hoặc ID người dùng của bạn với các bên thứ ba nhất định (ví dụ: nhà sản xuất ô tô hoặc nhà cung cấp tối ưu hóa kỹ thuật số) với người mà chúng tôi hợp tác theo thời gian. Một số bên thứ ba nhất định sẽ sử dụng thông tin này để xác minh xem trước đây bạn có đồng ý nhận email tiếp thị từ họ hay không (hoặc nơi họ được phép gửi tiếp thị cho bạn một cách hợp pháp) và nếu có, để họ có thể cá nhân hóa hoạt động tiếp thị của họ cho bạn. Xin lưu ý rằng tiếp thị mà bạn nhận được từ bất kỳ bên thứ ba nào như vậy phải tuân theo các thông báo và thông lệ về quyền riêng tư của bên thứ ba có liên quan chứ không phải carlist. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về bất kỳ hoạt động tiếp thị nào mà bạn nhận được từ bất kỳ nhà sản xuất ô tô bên thứ ba nào (hoặc nhà quảng cáo bên thứ ba khác), bạn nên liên hệ với bên thứ ba có liên quan.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các thương hiệu, nhà cung cấp dịch vụ và đối tác nhà bán lẻ, những người sẽ đối sánh dữ liệu đó với dữ liệu mà họ nhận được về bạn từ các nguồn khác để theo dõi, tối ưu hóa kỹ thuật số, quảng cáo được nhắm mục tiêu và mục đích tiếp thị qua email.

Mua & bán ô tô mới và đã qua sử dụng dễ dàng với Carlist | Thông tin đầy đủ và tốt nhất về xe ô tô | Carlist


Copyright © 2023 carlist.vn

Điều khoản sử dụng . Chính sách bảo mật